Om oss

Med rötter i avfallsbranschen och över 20 års kombinerad erfarenhet så bestämde vi oss för att starta ett nytt återvinningsföretag med fokus på kunden för att sprida kunskap och se till så föreningar har rätt förutsättningar att sortera de återvinningsbara materialet.

Vår idé är att desto närmare sorteringen finns desto mer återvinner vi. 

Dessutom så finns en stor besparing i att börja sortera sitt hushållsavfall, då avfalltaxan stiger i pris och sortering premieras så tjänar föreningar, fastighetsägare och företag på att ha fastighetsnära insamling. 

Genom att anlita Vida Recycling som entreprenör får ni en ett företag som arbetar tillsammans med er för en bättre miljö i nutid och framtid. Ett företag som strävar efter högsta möjliga kundnöjdhet, vilket vi tror är en kombination av god kommunikation tillsammans med ett noggrant & hårt arbete.

Vår vison

Vida Recycling arbetar för att nå klimatneutralt mål inom 3 år,

Elektrifierade bilar är inom 3 år ett krav i den dagliga verksamheten.

Vi ska använda hänsynstagande för att minska den praktiska miljöpåverkan till allra största möjliga mån.

Att Vida Recycling är det självklara valet för hämtning av återvinningsmaterial i storstockholm genom att vara en god samarbetspartner för våra kunder samt vara med och effektivisera och förbättra industrin med hjälp av ideer och innovativt företagande.