Plast

Återvinn plast

Hämtning av plast innebär att ni tömmer plastförpackningen och lägger den i kärlet för plaståtervinning för upphämtning av oss där vi kör det till återvinningsstation för att användas till en ny produkt.

Varje år använder en svensk genomsnittlig person 17kg plast. För varje kilo som återvinns spar vi en liter olja och 2 kg koldioxid

Hämtning 1-5 gånger per vecka. Välj mellan 240L / 370L

Metall

Förpackningen töms ur och placeras i avsett kärl för metall, vi hämtar sedan kärlet och ser till så att det kommer till rätt ställe.

En metallförpackning försämras aldrig i kvalitet när den återvinns vilket gör att den kan förnyas hur många gånger som helst.

Hämtning 1-5 gånger per vecka. Välj mellan 240L / 370L

Tidningar

Återvinn tidningar

Lägg i avsedd kärl för tidningar, ta bort ev plast runt om tidningen och sortera det i behållaren för plast. Vi kommer sedan och hämtar tidningarna och ser till så att det kommer till rätt plats för att återvinnas.

Tidningspapper kan återvinnas 5-7 gånger innan den anses som förbrukad och en viss del av det blir toalett och hushållspapper.

Hämtning 1-5 gånger per vecka. Välj mellan 240L / 370L / 660L

Wellpapp

Se till att vika ner och trycka ihop kartonger och wellpapp innan den placeras i kärl för wellpapp då det tar mycket plats i sorterings kärlet.

För varje ton kartong går det ungefär 14 träd. Det kan sedan återvinnas upp till 7 gånger.

Hämtning 1-5 gånger per vecka. Välj mellan 240L / 370L / 660L

Glas

Sorteras som färgat och ofärgat, vänligen lägg i avsedd behållare då dessa inte ska blandas.

En glasförpackning eller flaska har ingen begränsning på hur många gånger de kan återvinnas och på så sätt spar vi på en resurs som idag finns en begränsad mängd av.

Hämtning 1-5 gånger per vecka. Välj mellan 240L / 370L

Batterier/lampor och småelektronik

Batterier – Ungefär 75% av innehållet i batterier kan återvinnas

Lampor – Skall sorteras i egen behållare och får ej kastas i behållare för glas. Belysning kan innehålla det farliga ämnet kvicksilver och skall tas hand om med försiktighet. Gäller speciellt Lysrör och lågenergilampor.

Batteriholk hämtas vid behov. / Plastlåda för återvinning av belysning.